Generator sygnaturki / Signature generator
For english press: .
Wygeneruj podpis, który może zostać podpięty w programie pocztowym

Dane pracownika / Employee data

Imię / First name *

Nazwisko / Last name *

Tytuł, stopień / Title, rank

Stanowisko / Position

Stanowisko / Pełniona funkcja *

Jednostka organizacyjna / Organizational unit

Telefon / Phone number * (eg +48 58 000 00 00)

Telefon komórkowy / Mobile (eg +48 000 000 000)

Adres e-mail / E-mail address * (eg imie.nazwisko@zie.pg.edu.pl)

Wybierz logo / Choose a logo *

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Wydział Zarządzania i Ekonomii